รถถังหุ้มเกราะ (ชุด Da Vinci Inventions)

รหัสสินค้า :   H00416

ชื่อสินค้า :  รถถังหุ้มเกราะ (ชุด Da Vinci Inventions)

English name : Armored Car (Da Vinci Inventions)

รายละเอียด : 
มีลักษณะคล้ายรถถังขับเคลื่อนด้วยระบบล้อเฟืองโดยใช้คนในการควบคุมการเคลื่อนที่สองคน
ให้ล้อเฟืองหมุนและเกิดการเคลื่อนที่ สามารถบรรจุปืนใหญ่ได้สูงสุด 16 กระบอกและยิงได้ 16 ทิศทางพร้อมกัน โดยจะอาศัยการเผาไหม้ดินปืนเกิดแก็สผลักดันให้ลูกกระสุนเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วในแนววิถีราบ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: