ลอร์ด เออร์เนสท์ รัทเทอร์ฟอร์ด

รหัสสินค้า: SS0009
ชื่อสินค้า : ลอร์ด เออร์เนสท์  รัทเทอร์ฟอร์ด
English name : Lord Ernest Rutherford
รายละเอียด :
อยู่บนกรอบผ้าไหม ขนาด 46x63x3.5 ซม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้