ลูกตุ้มนํ้าหนักพร้อมที่วาง

รหัสสินค้า : PM0521
ชื่อสินค้า : ลูกตุ้มนํ้าหนักพร้อมที่วาง
English name : Brass Slot Weights with Base
รายละเอียด : 
เป็นตุ้มนํ้าหนักทองเหลืองผ่าซีกขนาด 10 กรัม 1 ลูก, 20 กรัม 2 ลูก, 50 กรัม 1 ลูก, 100 กรัม 1 ลูก, 200 กรัม 2 ลูก, 500 กรัม 1 ลูก พร้อมที่วางอย่างดี

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้