ลูกตุ้มโลหะชุบโครเมียม

รหัสสินค้า : PM0522 – PM0523
ชื่อสินค้า : ลูกตุ้มโลหะชุบโครเมียม 
English name : Chromium Plated Weight
รายละเอียด : 
PM0522 ลูกตุ้มโลหะชุบโครเมียม 10 กรัม (Chromium Plated Weight 10g.) 
PM0523 ลูกตุ้มโลหะชุบโครเมียม 30 กรัม (Chromium Plated Weight 30g.)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้