ลูกโลกแสดงการเกิด กลางวัน – กลางคืนและเวลา

รหัสสินค้า :  EG0561
ชื่อสินค้า :   ลูกโลกแสดงการเกิดกลางวัน – กลางคืนและเวลา
English name :  Night and Day Mechanical Globe
รายละเอียด :
หมุนด้วยความเร็วเท่ากับอัตราการหมุนของโลก มีไฟแสดงกลางวัน  – กลางคืน แสดงเวลาและฤดูกาลทั้งโลกแบบ Real – Time

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้