หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เสียงกับการได้ยิน

รหัสสินค้า : CDR902

ชื่อสินค้า :  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เสียงกับการได้ยิน

เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร, การเดินทางของเสียง, ตัวกลางของเสียง, เสียงสูงเสียงตํ่า, พลังงานกับความดังของเสียง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,