หุ่นจำลองทรัพยากรที่อยู่ใต้ดิน

รหัสสินค้า :  EG0508
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองทรัพยากรที่อยู่ใต้ดิน
English name : Underground Deposits Model
รายละเอียด :
หุ่นจำลองแสดงทรัพยากรที่อยู่ในดิน เช่น นํ้ามัน, แร่ธาตุ, เกลือ, ถ่านหิน

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้