หุ่นจำลองพื้นผิวโลก

รหัสสินค้า :  EG0507
ชื่อสินค้า :  หุ่นจำลองพื้นผิวโลก
English name : Landform Model
รายละเอียด :
เป็นหุ่นจำลองพื้นผิวโลกแบบต่างๆ เชื่อมต่อกัน ได้แก่ Coastal Plan, หุบเขา (Canyon), ภูเขา (Fault Block Mountains), Coastline, กลาเซีย (Glaciers), ภูเขาไฟ (Volcano) แสดงรายละเอียดแยกส่วนให้เห็นภาพ 3 มิติ

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้