หุ่นจำลองแสดงการเคลื่อนที่ ของโลกกับดวงจันทร์

รหัสสินค้า :  EP0123
ชื่อสินค้า :  หุ่นจำลองแสดงการเคลื่อนที่ ของโลกกับดวงจันทร์
English name :   Motion of The Earth and Moon Model
รายละเอียด : 
ศึกษาการเกิดข้างขึ้นข้างแรมและการเกิดดิถีของดวงจันทร์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: