เครื่องกลจักรไอนํ้าผ่าซีก

รหัสสินค้า : PN0123
ชื่อสินค้า : เครื่องกลจักรไอนํ้าผ่าซีก
English name : Cut – Section of Steam Engine
รายละเอียด : 
แสดงโครงสร้างหลักการทำงานของกลจักรไอนํ้าในโรงงานไฟฟ้า, เรือกลจักรไอนํ้า, รถไฟกลจักรไอนํ้า

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้