เครื่องชั่งสปริงใส

รหัสสินค้า : PM0252 – PM0258
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งสปริงใส
รายละเอียด : 
PM0252 1N (1N, 100 กรัม) 
PM0253 2.5N (2.5N, 250 กรัม) 
PM0254 5N (5N, 500 กรัม) 
PM0255 10N (10N, 1000 กรัม) 
PM0256 20N (20N, 2000 กรัม) 
PM0257 30N (30N, 3000 กรัม) 
PM0258 50N (50N, 5000 กรัม)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้