เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

รหัสสินค้า :   STP39

ชื่อสินค้า :   เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

English name :    Nuclear Reactor

รายละเอียด :     

size 55 x 90 cm, Printed on 130 gsm coated paper, laminated, fitted with rollers

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,