เครื่องวัดความชื้นและกรด – ด่างในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-15

รหัสสินค้า :  EG0224
ชื่อสินค้า :   เครื่องวัดความชื้นและกรด – ด่างในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-15
English name : Soil pH-Moisture Test Kit

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้