เครื่องวัดความชื้นในอากาศอย่างง่าย

รหัสสินค้า :  N00201
ชื่อสินค้า :  เครื่องวัดความชื้นในอากาศอย่างง่าย
English name :    Psychrometer
รายละเอียด : 
ใช้วัดความชื้นในอากาศได้ทุกที่ทั้งในห้องเรียน
– นอกห้องเรียน, ในห้องปรับอากาศในโรงเรือนเพาะชำสามารถนำข้อมูลไปหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้โดยเทียบความต่างของอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์ทั้งสอง(รวมเทอร์โมมิเตอร์)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้