เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและความชื้นในดิน

รหัสสินค้า :  EG0222
ชื่อสินค้า : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและความชื้นในดิน
English name :   Soil pH-Moisture Tester (2 in 1)

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้