เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่างในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-13

รหัสสินค้า :  EG0225
ชื่อสินค้า :  เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่างในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-13
English name :  Soil pH Test Kit

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้