เครื่องวัดความเร็วลมดิจิตอล ยี่ห้อ SMART SENSOR รุ่น AR836

รหัสสินค้า :  N00312
ชื่อสินค้า :  เครื่องวัดความเร็วลมดิจิตอล ยี่ห้อ SMART SENSOR รุ่น AR836
English name : Digital Anemometer (Smart Sensor AR836)
รายละเอียด :
– วัดค่าความเร็วลมได้ในช่วงระหว่าง 0 – 45 m/s
– ค่าความละเอียด 0.1 m/s
– วัดอุณหภูมิได้ในช่วงระหว่าง 0 – 45 ํC
– ค่าความละเอียด 0.2 ํC
– สามารถเลือกหน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย คือ m/s, ft/min, knots, km/hr และ Mph
– มีปุ่ม Hold เพื่อความสะดวกในการอ่านค่า, หน้าจอแบบ LCD

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้