เครื่องวัดความเร็วลมดิจิตอล

รหัสสินค้า :  N00311
ชื่อสินค้า :   เครื่องวัดความเร็วลมดิจิตอล
English name :  Digital Anemometer
รายละเอียด :
– วัดค่าความเร็วลมได้ในช่วงระหว่าง 0 – 30 m/s
– ค่าความละเอียด 0.1 m/s
– วัดอุณหภูมิได้ในช่วงระหว่าง 0-45 ํC
– สามารถเลือกหน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย คือ m/s, ft/min, knots, km/hr และ Mph
– หน้อจอแบบ LCD

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้