เครื่องวัดทิศทางลมอย่างง่าย

รหัสสินค้า :  N00322
ชื่อสินค้า : เครื่องวัดทิศทางลมอย่างง่าย
English name :   Simple Wind Vane

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้