เครื่องวัดปริมาณนํ้าฝนแบบทองเหลือง

รหัสสินค้า :   N00402
ชื่อสินค้า :  เครื่องวัดปริมาณนํ้าฝนแบบทองเหลือง
English name :    Rain Guage (Brass)
รายละเอียด :
มีกระบอกวัดปริมาณนํ้าฝนตั้งแต่ 0 – 10 มม. (200 cm3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 ซม. สูง 32 ซม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้