เครื่องวัดอากาศ (บารอ-เทอร์โม- ไฮโกรมิเตอร์) กรอบไม้ รุ่น 404TH

รหัสสินค้า :  N00736
ชื่อสินค้า :  เครื่องวัดอากาศ (บารอ-เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์) กรอบไม้ รุ่น 404TH
English name : Baro-Thermo-Hygro (Wood Frame) 404TH
รายละเอียด : 
ขนาด 11 X 29 X 3 ซม. อ่านค่าความดันอากาศ ได้ในช่วง 960 -1060 hPa, 720 – 790 mmHg วัดอุณหภูมิในช่วง -20 -50 ํC, -10-122 ํF วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 0 – 100%

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้