เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด-ความชื้นสัมพัทธ์

รหัสสินค้า :  N00723
ชื่อสินค้า : เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด-ความชื้นสัมพัทธ์
English name :   Thermo-Hygro Meter with Alarm Clock, Jumbo Display
รายละเอียด : 
ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
Temperature Range : Indoor -50 ถึง 70 ºC & ºF
Humidity Range : 10 ถึง 99 %RH Max,Min Display
มีหัววัดภายนอกพร้อมสายวัด 2 เมตร แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้