เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด-ตํ่าสุด (สำหรับงานหนัก)

รหัสสินค้า :  N00512
ชื่อสินค้า :  เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด-ตํ่าสุด (สำหรับงานหนัก)
English name :  Heavy Duty Max-Min Thermometer
รายละเอียด : 
Range: -40 to +50 ํC&F
Dimensions: 200 x 67 x 23 mm.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้