เทอร์โมมิเตอร์แขวน พลาสติก

รหัสสินค้า :  N00601-N00602
ชื่อสินค้า :   เทอร์โมมิเตอร์แขวน พลาสติก
English name :  Plastic Wall Thermometer
รายละเอียด : 
N00601 พลาสติก        8 นิ้ว
N00602 พลาสติก        16 นิ้ว

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้