เม็ดพลาสติก (ใช้ในชุดมวลความเฉื่อย)

รหัสสินค้า : PM0313
ชื่อสินค้า : เม็ดพลาสติก (ใช้ในชุดมวลความเฉื่อย)
English name : Plastic Resin

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้