เรือดำนํ้า (ชุด Da Vinci Inventions)

รหัสสินค้า :   H00512

ชื่อสินค้า :   เรือดำนํ้า (ชุด Da Vinci Inventions)

English name :  Submarine (Da Vinci Inventions)

รายละเอียด : 
อาศัยหลักการแรงลอยตัวของวัตถุ โดยหลักการทำงานนั้น อาศัยการเพิ่ม – ลดอากาศภายในถุงลม ทำให้เกิดความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างเรือกับนํ้า ใช้หางเสือควบคุมทิศทางซ้ายขวา ใช้สองปีกควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้นลง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: