แท่งมวลโลหะ 6 ชนิด ขนาดเท่ากัน

รหัสสินค้า : PM0711
ชื่อสินค้า : แท่งมวลโลหะ 6 ชนิด ขนาดเท่ากัน
English name : Cylinder Weight Set; 6 pcs of Same Size

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้