แท่งมวลโลหะ 6 ชนิด นํ้าหนักเท่ากัน

รหัสสินค้า : PM0712
ชื่อสินค้า : แท่งมวลโลหะ 6 ชนิด นํ้าหนักเท่ากัน
English name : Cylinder Weight Set; 6 pcs of Same Weight

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้