แผนที่อากาศ

รหัสสินค้า :   N00211
ชื่อสินค้า : แผนที่อากาศ
English name :   Weather Chart
รายละเอียด : 
แสดงหย่อมความกดอากาศสูง (H), ความกดอากาศตํ่า (L), เส้นไอโซบาร์ (Isobar)และทิศทางการเคลื่อนของลม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้