แผนภาพเมฆ

รหัสสินค้า :    N00212 – N00213
ชื่อสินค้า :  แผนภาพเมฆ
English name :  Cloud Chart
รายละเอียด : 
N00212 แผนภาพเมฆ (Cloud Chart)
N00213 แผนภาพเมฆแบบเคลือบ (Laminated Cloud Chart)
เป็นภาพตัวอย่างเมฆชนิดต่างๆ พร้อม คำอธิบายลักษณะ บอกระดับความสูงอิทธิพลของเมฆต่อสภาวะอากาศและข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศได้อีกด้วย

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้