ชุดทดลองเรื่องแรงดันอากาศ

รหัสสินค้า : PM0743
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองเรื่องแรงดันอากาศ
English name : Magdeburg Hemispheres

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้