ชุดทดลองแรงลอยตัวหลักการของอาร์คิมิดิส

รหัสสินค้า : PM0705
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองแรงลอยตัวหลักการของอาร์คิมิดิส
English name : Archimedes Principle Set
รายละเอียด : 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาหลักการของแรงลอยตัวโดยการชั่งนํ้าหนักของวัตถุด้วยการแทนที่นํ้าตามหลักการของอาร์คิมิดิส

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้