แอนนิรอยด์บารอมิเตอร์ (กรอบไม้)

รหัสสินค้า :  N00734
ชื่อสินค้า :  แอนนิรอยด์บารอมิเตอร์ (กรอบไม้)
English name :  Aneriod Barometer (Wood Frame)
รายละเอียด : 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม. อ่านค่าได้ในช่วง 960 – 1060 hPa และ 720 – 790 mmHg

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้