ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์

รหัสสินค้า : PM0211
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์
English name : Trajectory Kit

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้