ชุดการทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 กิจกรรม

รหัสสินค้า: SK0311
ชื่อสินค้า: ชุดการทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 กิจกรรม
English name: 30 Activities with Teaching Tanks

Key Spec: 

  • ชุดการทดลองสำหรับครูและนักเรียน 1:6
  • สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน ทำการทดลองได้หลายวิชา
  • สามารถทำการทดลองได้ 30 การทดลอง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ชุดการทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 กิจกรรม

ชุดการทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 กิจกรรม สำหรับครูและนักเรียน 1:6 สามารถนำมาใช้ในการทดลองได้อย่างหลากหลายสาระวิชาทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และอื่นๆ ซึ่งเห็นผลการทดลองได้อย่างชัดเจน สามารถทำการทดลองได้ 30 การทดลอง เช่น การเกิดของแข็งจากสารละลาย 2 ชนิด, เอ็นไซม์จากผลไม้, การเกิดกระแสไฟฟ้าจากโลหะ 2 ชนิด, การแยกนํ้าด้วยไฟฟ้า, การหักเหของแสงในนํ้า, การชุบโลหะ, การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามแม่เหล็ก, ไฮโดรมิเตอร์อย่างง่าย, ปรากฏการณ์ Tyndall เป็นต้น

 

ชุดการทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 กิจกรรม (30 Activities with Teaching Tanks)

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับชุดการทดลองสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/science-activity-kit/high-school/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20