บอร์ด AIoT

รหัสสินค้า: MCB0011
ชื่อสินค้า: บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอ OLED สำหรับการเรียนรู้ระบบ IoT และ AI
English name: AIoT Board

Key Spec:

  • ใช้ในการศึกษาได้หลากหลาย ได้แก่ ระบบ IoT, ระบบ AI, STEM รวมทั้งประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้
  • สามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ทั้งในรูปแบบบล็อก, ภาษา Arduino และภาษา Python
  • ส่วนประกอบที่ฝังอยู่ใน AIoT Board มีไม่น้อยกว่า 20 ส่วน

คำอธิบาย

บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอ OLED สำหรับการเรียนรู้ระบบ IoT และ AI (AIoT Board)

AIoT Board เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการศึกษาได้หลากหลาย ได้แก่ ระบบ IoT, ระบบ AI, STEM เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ครอบคลุม รวมถึงมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้

เหมาะสำหรับทุกวัย และครอบคลุมการเขียนโปรแกรมทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบบล็อก และแปลงเป็น Arduino โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ได้เอง เพื่อพัฒนาการเขียนโปรแกรมในระดับที่ยากยิ่งขึ้น

ส่วนประกอบที่ฝังอยู่ใน AIoT Board มีไม่น้อยกว่า 20 ส่วน

บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอ OLED สำหรับการเรียนรู้ระบบ IoT และ AI (AIOT Board)

 

ดูชุดกิจกรรม IoT รุ่นอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/education-board/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20