แบบจำลองโครงสร้างกรดอะมิโน

รหัสสินค้า: C00891
ชื่อสินค้า: แบบจำลองโครงสร้างกรดอะมิโน
English name: Amino Acid Structure Models

รายละเอียด :  

ประกอบด้วย H (สีขาว) 200 ชิ้น, O (สีแดง) 50 ชิ้น, S (สีเหลือง) 23 ชิ้น, N-107° (สีฟ้า) 22 ชิ้น, N-120° (สีฟ้า) 7 ชิ้น, C (สีดำ) 106 ชิ้น และข้อต่อ 411 ชิ้น

Key Spec :

  • สร้างแบบจำลองกรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิดที่จำเป็นในอาหารของมนุษย์
  • สามารถสร้างไดเปปไทด์ และไตรเปปไทด์
  • มีอะตอมไนโตรเจนแบบเตตราฮีดรัล

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

แบบจำลองโครงสร้างกรดอะมิโน (Amino Acid Structure Models)

  • สามารถสร้างแบบจำลองกรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิดที่จำเป็นในอาหารของมนุษย์
  • สามารถสร้างไดเปปไทด์ (Dipeptides) และไตรเปปไทด์ (Tripeptides)
  • มีอะตอมไนโตรเจนแบบเตตราฮีดรัล (Tetrahedral Nitrogen Atoms) เพื่อสร้างรูปแบบสวิทเทอร์ไอออน (Zwitterion Form) ของแบบจำลอง

กรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิด ได้แก่ alanine, arginine, asparagine, aspartic, cysteine, glutamic, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine

 

Amino Acid Structure Models

Atoms

Holes (Angle) Color Dia. (mm) Qty.
H – Hydrogen 1 (hemispher) White 19 200
O – Oxygen 2 (105°) Red 23 50
S – Sulfur 2 (105°) Yellow 23 2
N – Nitrogen 3 (107°) Blue 23 22
N – Nitrogen 3 (120°) Blue 23 7
C – Carbon 4 (109.5°) Black 23 106

Links

Color Length (mm) Qty.
Single Bond Grey 20 136
Double/Triple Bond Grey 35 75
Short Bond (for space filling models) opaque 2 200
Short link removal tool

1

 

 

 

ดูแบบจำลองโมเลกุล อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/molecular-model/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20