ชุดกระเป๋าเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า – แม่เหล็กไฟฟ้า

รหัสสินค้า: SK0334
ชื่อสินค้า: ชุดกระเป๋าเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า – แม่เหล็กไฟฟ้า
English name: Electricity – Electromagnetic Learning Bag

Key Spec:

 • ใช้ทดลองสาธิตเกี่ยวกับแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า ไดนาโม ฯลฯ
 • สามารถทำการทดลองได้ไม่น้อยกว่า 14 การทดลอง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ชุดกระเป๋าเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า – แม่เหล็กไฟฟ้า

ชุดกระเป๋าเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า – แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นชุดกระเป๋าสำหรับใช้ทดลองสาธิตเกี่ยวกับแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า ไดนาโม กระแสตรงกระแสสลับ เส้นแรงแม่เหล็กฟ้า-ถาวร ฯลฯ มีกิจกรรมไม่น้อยกว่า 14 การทดลอง ดังนี้

 1. การทดลองไดนาโมกระแสตรง-กระแสสลับ
 2. การทดลองเส้นแรงแม่เหล็กถาวร
 3. การทดลอง เส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
 4. การทดลอง เข็มทิศกับสนามแม่เหล็ก
 5. การทดลอง สมบัติของแม่เหล็ก
 6. การทดลอง ไฟฟ้าจากขดลวด
 7. การทดลอง ชนิด ขนาด และความยาวของตัวต้านทาน
 8. การทดลอง ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า
 9. การทดลอง ตัวต้านทานแปรค่าได้
 10. การทดลอง การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม-แบบขนาน
 11. การทดลอง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม-แบบขนาน
 12. การทดลอง กระดิ่งไฟฟ้า
 13. การทดลอง สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
 14. การทดลอง ปั่นจั่นแม่เหล็กมหัศจรรย์

 

ชุดกระเป๋าเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า - แม่เหล็กไฟฟ้า (Electricity - Electromagnetic Learning Bag)

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับชุดการทดลองสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/science-activity-kit/high-school/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20