Artec Robo – BBC micro:bit Expansion Set

รหัสสินค้า: COD0301
ชื่อสินค้า: ชุดตัวต่อ Artec Robo – BBC micro:bit Expansion Set
English name: Artec Robo – BBC micro:bit Expansion Set

Key Spec:

  • บทเรียนพัฒนาโดย Obolab ร่วมกับ Artec ในการประกอบและเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์และเครื่องมือต่าง ๆ
ชุดตัวต่อ Artec Robo - BBC micro:bit Expansion Set บทเรียน
  • สามารถเขียนโปรแกรมได้ผ่านเว็บไซต์ของ makecode microbit
  • เขียนโปรแกรมแบบ Scratch (Block Programming)

ชุดตัวต่อ Artec Robo - BBC micro:bit Expansion Set การเขียนโปรแกรม

คำอธิบาย

ชุดตัวต่อ Artec Robo – BBC micro:bit Expansion Set

ชุดตัวต่อ Artec Robo – BBC micro:bit Expansion Set เป็นชุดที่นำบอร์ด micro:bit มาประกอบเข้ากับบอร์ดขยายสัญญาณของ Artec เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในเว็บไซต์ makecode microbit ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Scratch (Block Programming) มาพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่สามารถควบคุมได้ผ่านการเขียนโปรแกรม

บทเรียนภายในชุด

บทเรียนพัฒนาโดย Obolab ร่วมกับ Artec ในการประกอบและเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์และเครื่องมือต่าง ๆ มีทั้งหมด 6 บทเรียน แบ่งเป็น

  • Basics  3 บทเรียน
  • Medium  1 บทเรียน
  • Advanced  2 บทเรียน

 

ตัวอย่างบทเรียน

Motorbit

ชุดตัวต่อ Artec Robo - BBC micro:bit Expansion Set บทเรียน

 

มอเตอร์ไซค์สามารถขับไปข้างหน้าและถอยหลังโดยใช้ DC Motor และเลี้ยวโดยใช้ Servomotor ส่วนรีโมทคอนโทรลควบคุมมอเตอร์ไซค์โดยใช้เซนเซอร์ accelerometer บนบอร์ด micro:bit

 

 

 

 

ชุดตัวต่อ Artec Robo - BBC micro:bit Expansion Set การเขียนโปรแกรมชุดตัวต่อ Artec Robo - BBC micro:bit Expansion Set การเขียนโปรแกรม

เขียนโปรแกรมให้บอร์ด micro:bit สามารถสื่อสารกันได้ เพื่อควบคุมการขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยรีโมทคอนโทรล โดยใช้ micro:bit Board และ Expansion Board 2 ชุด ประกอบกับตัวต่อ Artec Block และอุปกรณ์อื่น ๆ

 

ดูชุดตัวต่อ Artec ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/artec-robot-learn/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20