โครงสร้างผลึกหน่วยเซลล์แบบ BCC

รหัสสินค้า: C00833
ชื่อสินค้า: โครงสร้างผลึกหน่วยเซลล์แบบ BCC
English name: Body Centered Cubic Structure
รายละเอียด :  
9 atoms, 20 links เช่น Fe

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: C00833 หมวดหมู่: ,