ชุดมหัศจรรย์การเลียนแบบธรรมชาติ

รหัสสินค้า : KK198468
ชื่อสินค้า : ชุดมหัศจรรย์การเลียนแบบธรรมชาติ
English name : Biomimicry Science from Nature

Key Spec:

  • สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์มาจากการเลียนแบบธรรมชาติ
  • พับกระดาษเป็นรูปแบบต่างๆ จากการสังเกตธรรมชาติรอบๆ ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดมหัศจรรย์การเลียนแบบธรรมชาติ

สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์มาจากการเลียนแบบธรรมชาติ ทำให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์สำหรับพับกระดาษเป็นรูปแบบต่างๆ จากการสังเกตธรรมชาติรอบๆ ตัว เช่น การออกแบบและสร้างเครื่องบินเลียนแบบรูปร่างและการบินของนก เป็นต้น

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์: https://intereducation.co.th/product-category/science-kit-for-kid/applied-science/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์