ปากกาวัดความเป็นกรด-ด่าง ระบบ Bluetooth 2 in 1 – pH/ อุณหภูมิ

รหัสสินค้า : CM0307

ชื่อสินค้า : ปากกาวัดความเป็นกรด-ด่าง ระบบ Bluetooth 2 in 1 – pH/ อุณหภูมิ

English name: Bluetooth pH Meter 2 in 1 – pH/ Temp

Key Specs:

 • แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD และสามารถแสดงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือด้วยการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ (Bluetooth)
 • หน้าจอแอปพลิเคชั่นสามารถแสดงค่าการวัดทุกค่าพร้อมกันได้ ปากกาวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ระบบ Bluetooth 2 in 1 (pH, อุณหภูมิ)-Oway -BLE-P-3-หน้าจอแอปพลิเคชั่น (application)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปากกาวัดความเป็นกรด-ด่าง ระบบ Bluetooth 2 in 1 – pH/ อุณหภูมิ

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)

 • ช่วงการวัด : 0.00-14.00
 • ความละเอียด (resolution) : 0.01
 • ความคลาดเคลื่อน (accuracy) : ±0.05
 • การสอบเทียบ (Calibration) : pH: 6.86/4.00/9.18 or 7.00/4.00/10.01

อุณหภูมิ (Temperature)

 • ช่วงการวัด : 0.1-60.0°C / 32.1-140.0°F
 • ความละเอียด (resolution) : 0.1°C / 0.1°F
 • ความคลาดเคลื่อน (accuracy) : ±0.5°C

ฟังก์ชั่นการทำงานในแอปพลิเคชั่น

 • หน้าจอแอปพลิเคชั่นสามารถแสดงค่าการวัดทุกค่าพร้อมกันได้
 • สามารถเปิด-ปิดไฟ backlight ของหน้าจออุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชั่นได้
 • มีฟังก์ชั่น Hold และสามารถแสดงปริมาณแบตเตอรี่ได้
 • มีฟังก์ชั่นบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Automatically save data)
 • บันทึก และแชร์ข้อมูลเป็นไฟล์ excel ได้

 

ดูเครื่องวัดค่า pH รุ่นอื่น:  https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/meter/ph-meter/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20