บอร์ดเกมการเลือกเส้นทางและการแก้ปัญหา

รหัสสินค้า: COD0901
ชื่อสินค้า: บอร์ดเกมการเลือกเส้นทางและการแก้ปัญหา
English name: Board Game of Path Selection and Problem Solving

Key Spec:

  • บอร์ดเกมที่ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
  • สามารถแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

คำอธิบาย

บอร์ดเกมการเลือกเส้นทางและการแก้ปัญหา (Board Game of Path Selection and Problem Solving)

เป็นเกมที่ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ตามสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ที่มุ้งเน้นให้เด็ก ๆ สามารถแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

ประกอบด้วย

  1. กระดานเกม จำนวน 1 แผ่น
  2. ชิพพลังงาน (กล้วย 5 ชิ้น, แอปเปิ้ล 5 ชิ้น, องุ่น 5 ชิ้น) จำนวน 1 ชุด
  3. แผ่นโจทย์ปัญหา จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด
  4. ตุ๊กตาตัวต่อ จำนวน 1 ชุด
  5. แผ่นภาพสถานที่ต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
  6. คู่มือการใช้งาน

บอร์ดเกมการเลือกเส้นทางและการแก้ปัญหา (Board Game of Path Selection and Problem Solving)

ดูชุดโค้ดดิ้ง ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/robot/other/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสั่งซื้อ

เบอร์โทร : 02-444-2886 – 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
โอนเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางแคเหนือ
เลขที่บัญชี 169-1-19464-6 ประเภทออมทรัพย์

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค

บัญชีชื่อ บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค
เลขที่บัญชี 022-2-57648-9 ประเภทออมทรัพย์