ตะเกียงบุนเสน 12 x 145 มม. (ปรับลมได้)

รหัสสินค้า: C00603
ชื่อสินค้า: ตะเกียงบุนเสน 12 x 145 มม. (ปรับลมได้)
English name: Bunsen Burner 12 x 145 mm.

Key Spec:

  • ให้ความร้อนด้วยเปลวไฟ ใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง
  • ช่องต่อนำแก๊สทำจากทองเหลือง พร้อมมีวาล์วเปิด-ปิด
  • มีท่อนำแก๊สขนาดเล็กและช่องปรับปริมาณอากาศในท่อตะเกียง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ตะเกียงบุนเสน 12 x 145 มม. (ปรับลมได้)

ตะเกียงบุนเสน อุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับให้ความร้อนในการเผาไหม้สารเคมีเพื่อดูสีของเปลวไฟ แล้วนำไปศึกษาคุณสมบัติและส่วนประกอบของธาตุ หรือใช้งานร่วมกับขาตั้ง 3 ขา และตะแกรงลวดในการต้มน้ำ ต้มสารเคมี สารผสม, ใช้เผาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและงานด้านอื่นๆที่ต้องให้ความร้อน มีท่อนำแก๊สขนาดเล็กและช่องปรับปริมาณอากาศในท่อตะเกียง เสมือนการปรับควบคุมเปลวไฟให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และได้เปลวไฟที่มีความพอดีและสม่ำเสมอ

Specification

ส่วนประกอบมี 5 ส่วน คือ
1. ฐานตะเกียง ทำจากเหล็กคุณภาพดี มีน้ำหนัก ทำให้ตั้งได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเปลวไฟ
2. ช่องต่อท่อนำแก๊ส ทำด้วยทองเหลือง พร้อมมีวาล์วเปิด-ปิด ควบคุมปริมาณแก๊ส
3. ท่อนำแก๊สขนาดเล็ก ช่วยหล่อเลี้ยงเปลวไฟให้มีความแรงอย่างพอดีและสม่ำเสมอ
4. ช่องปรับปริมาณอากาศในท่อตะเกียง
5. ท่อและหัวตะเกียงทำจากโลหะอย่างดี

วิธีจุดตะเกียง
1. ต่อสายนำแก๊สเข้ากับช่องต่อท่อนำแก๊สของตะเกียง และตรวจสอบไม่ให้มีช่องรั่ว
2. จุดไฟรอบหัวตะเกียง แล้วค่อย ๆ เปิดวาล์ว ปล่อยแก๊สเข้ามาในท่อตะเกียงจนไฟติด
3. ปรับช่องปรับอากาศให้ได้เปลวไฟตามความต้องการ

 

ดูตะเกียง อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/burner/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20