กระดาษเซลโลเฟน

รหัสสินค้า: C00145 – C00147
ชื่อสินค้า: กระดาษเซลโลเฟน
English name: Cellophane Paper

รายละเอียด :
C00145 ใส (Transparent)
C00146 สีแดง (Red)
C00147 สีนํ้าเงิน (Blue)
ขนาด 90 x 97 cm. จำนวน 1 แผ่น / ชุด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

กระดาษเซลโลเฟน

กระดาษเซลโลเฟน หรือกระดาษแก้ว ทำจากเซลลูโลส ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกใส โปร่งแสง เป็นเยื่อเลือกผ่าน ความชื้นผ่านได้มาก อากาศผ่านได้น้อย นิยมใช้ในการทดลองการออสโมซีส และสามารถใช้ในงานประดิษฐ์ งานฝีมือ ใช่ห่อจัดช่อดอกไม้ ใช้ห่องของขวัญ เป็นบรรจุภัณฑ์ของอาหารและยาได้

Specification

C00145 ใส (Transparent)
C00146 สีแดง (Red)
C00147 สีนํ้าเงิน (Blue)

ทุกรหัส ขนาด 90 x 97 cm. จำนวน 1 แผ่น

 

ดูกระดาษกรอง/ เซลโลเฟน อื่นๆ: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/filter-cellophane-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20