ผลึกซีเซียมคลอไรด์ แบบ 2

รหัสสินค้า: C00856
ชื่อสินค้า: ผลึกซีเซียมคลอไรด์ แบบ 2
English name: Cesium Chloride Crystal Structure Type 2, CsCl

รายละเอียด :  

ประกอบด้วย Cl (สีเขียว) 18 ชิ้น, Cs (สีเทา) 12 ชิ้น และข้อต่อ 60 ชิ้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

ผลึกซีเซียมคลอไรด์ แบบ 2

ประกอบด้วย คลอไรด์ (Cl-) สีเขียว จำนวน 18 ชิ้น, ซีเซียม (Cs-) สีเทา จำนวน 12 ชิ้น และข้อต่อจำนวน 60 ชิ้น

Specification

  • เป็นโครงสร้างแบบ BCC ที่มี Cl- อยู่ที่มุมทั้ง 8 ของหน่วยเซลล์ และมี Cs+ อยู่ตรงกลางเซลล์
  • เลขโคออร์ดิเนชั่น (Coordination Number) เท่ากับ 8:8

 

ดูแบบจำลองโมเลกุล อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/molecular-model/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20