กระดาษโครมาโตกราฟฟี่

รหัสสินค้า: C00152 – C00153
ชื่อสินค้า: กระดาษโครมาโตกราฟฟี่
English name: Chromatography Paper

รายละเอียด :

C00152 กระดาษโครมาโตกราฟฟี่แบบแผ่น
C00153 กระดาษโครมาโตกราฟฟี่แบบม้วน 200 ซม.

Key Spec:

  • ใช้ทดลองร่วมกับถังโครมาโตรกราฟฟี่ เพื่อทดลองเรื่องการแยกสารละลาย
  • ใช้ในงานวิเคราะห์ส่วนผลมของสาร

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

กระดาษโครมาโตกราฟฟี่

กระดาษโครมาโทกราฟี สำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ส่วนผลมของสาร และใช้ทดลองประกอบการเรียนการสอนเรื่องการแยกสารผสมด้วยวิธีโครมาโทกราฟี สามารถใช้จัดกิจกรรมที่บ้านได้ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย คือ ปากกาเมจิก, น้ำหรือตัวทำละลายอื่นๆ, และถังโครมาโทกราฟี/บีกเกอร์/หรือภาชนะอื่นๆ

Specification

ตัวอย่างการทดลอง
1. ตัดกระดาษโครมาโทกราฟี ขนาด 1.5 x 10 cm. (ถ้าเป็นแบบม้วนตัดที่ความยาว 10 cm.)
2. นำปากกาเมจิกจุดบนกระดาษให้ห่างจากขอบล่างประมาณ 1 cm.
3. นำกระดาษจุ่มลงในภาชนะที่มีน้ำอยู่ภายใน โดยระดับน้ำต้องต่ำกว่า 1 cm.ที่จุดปากกาเมจิกไว้
4. สังเกตการทดลอง

การทดลองจะเห็นแถบสีหลายแถบบนกระดาษที่แยกออกจากจุดปากกาเมจิกที่จุดไว้และจุดจะจางลง ความชัดเจนของผลการทดลองขึ้นอยู่กับตัวทำละลายและชนิดของสารสีหรือปากกาเมจิกที่ใช้ด้วย

C00152 กระดาษโครมาโตกราฟฟี่แบบแผ่น
C00153 กระดาษโครมาโตกราฟฟี่แบบม้วน 200 ซม.

 

ดูอุปกรณืโครมาโตกราฟฟี่อื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/chromatography/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20