จุกยางดำตัน

รหัสสินค้า: C01021 – C01039
ชื่อสินค้า: จุกยางดำตัน
English name: Cock stopper

Key Spec :

  • มีหลายขนาดให้เลือก
  • สามารถใช้ได้กับหลอดทดลองขนาดเล็ก, กลาง หรือใหญ่

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

จุกยางดำตัน

 

ใช้กับหลอดทดลองขนาดเล็ก
C01021
  เบอร์ 1 (6 อัน)
C01022  เบอร์ 2 (6 อัน)
C01023  เบอร์ 3 (6 อัน)
C01024  เบอร์ 4 (6 อัน) 

ใช้กับหลอดทดลองขนาดกลาง
C01025  เบอร์ 5 (6 อัน)
C01026  เบอร์ 6
C01027  เบอร์ 7
C01028  เบอร์ 8
C01029  เบอร์ 9
C01030  เบอร์ 10 

ใช้กับหลอดทดลองขนาดใหญ่
C01031  เบอร์ 11
C01032  เบอร์ 12
C01033  เบอร์ 13
C01034  เบอร์ 14
C01035  เบอร์ 15
C01036  เบอร์ 16
C01039  เบอร์ 19

 

ดูอุปกรณ์เคมีอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/chemistry-equipment-other/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20