แบบจำลองการเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

รหัสสินค้า: BM5142
ชื่อสินค้า: แบบจำลองการเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
English name: Comparison of Animal Cell and Plant Cell

Key Spec:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
  • สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันได้
  • ขนาดใหญ่ เห็นองค์ประกอบของเซลล์ได้อย่างชัดเจน

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบจำลองการเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

แบบจำลองการเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ สำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ และสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันได้ อย่างชัดเจน ขนาดประมาณ 615 x 52 x 525 มม.

แบบจำลองการเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (Comparison of Animal Cell and Plant Cell)

 

ดูสินค้าเกี่ยวกับหุ่นจำลองและแบบจำลองของพืช ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-model/model-plant/

ดูสินค้าเกี่ยวกับหุ่นจำลองและแบบจำลองของสัตว์ ชุดอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/biology/biology-model/model-animal/

Facebook:  https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20