กระดาษคองโกเรด

รหัสสินค้า: C00156
ชื่อสินค้า: กระดาษคองโกเรด
English name: Congo Red Paper

Key Spec:

  • เหมาะสำหรับใช้กับสารละลายที่มีความเป็นกรดมาก หรือ pH น้อยกว่า 3.0
  • ใช้หลักการเปลี่ยนสีของกระดาษ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คำอธิบาย

กระดาษคองโกเรด

กระดาษคองโกเรด แบบม้วน เหมาะสำหรับใช้กับสารละลายที่มีความเป็นกรดมาก หรือ pH น้อยกว่า 3.0 ความยาว 5 m. ความกว้างของแถบกระดาษ 0.8 cm. บรรจุในตลับพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm. ขนาดกะทัดรัดพกพาง่าย สำหรับใช้ทดสอบ pH หรือความเป็นกรด – เบสของสารละลาย ใช้หลักการเปลี่ยนสีของกระดาษในการอ่านผล

Specification

วิธีการใช้งาน
ฉีกกระดาษออกจากม้วน กำหนดความยาวของกระดาษสำหรับการทดสอบแต่ละครั้งได้เอง แล้วจุ่มลงในสารละลายที่ต้องการวัด ประมาณ 1 วินาที แล้วสังเกตสีของกระดาษ

การอ่านผล
หากกระดาษเป็นสีแดง หรือไม่เปลี่ยนสี แสดงว่าสารละลายนั้นมี pH ≥ 5.0
หากกระดาษเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าสารละลายนั้นมีค่า pH ≤ 3.0

 

ดูกระดาษทดสอบอื่น: https://intereducation.co.th/product-category/chemistry/chemistry-equipment/test-paper/

Facebook: https://www.facebook.com/intered.th

Youtube: https://www.youtube.com/@intereducationchannel20